სატარიფო გეგმა ფიზიკური პირებისათვის

 

  პაკეტი         სისწრაფე ლოკალური სისწრაფე გლობალური ჩართული კომპიუტერესბის რაოდენობა ვებ სივრცე იმეილი ტარიფი
    ჩამოტვირთვა ატვირთვა ჩამოტვირთვა ატვირთვა      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    მინი 2 მბ/წმ -მდე 2 მბ/წმ -მდე 2 მბ/წმ -მდე 2 მბ/წმ -მდე 1 100 მბ. 1 20 ლარი.
    სტანდარტი 5 მბ/წმ -მდე 5 მბ/წმ -მდე 5 მბ/წმ -მდე 5 მბ/წმ -მდე 1 300 მბ. 2 30 ლარი.
    სტანდარტი 10 მბ/წმ -მდე 10 მბ/წმ -მდე 10 მბ/წმ -მდე 10 მბ/წმ -მდე 1 300 მბ. 3 50 ლარი.

 

  * ფასები მოცემულია ეროვნულ ვალუტაში (ყველა გადასახადის ჩათვლით).

  * ყველა პაკეტი არის დინამუირი IP მისამართით.   გამოყოფილი IP მისამართი  - პირველადი/ერთჯერადი გადასახადი 40 ლარი. ყოველი მომდევნო თვე 15 ლარი.

 *  ინსტალაციის ერთჯერადი / პირველადი გადასახადი შეადგენს 150 ლარს.   განვადების შემთხვევაში ინსტალაციის თანხა ნაწილდება 3 თვეზე -  სააბონენტო + 50 ლარი.

  * პირველად გადასახადში არ შედის პირველის თვის ინტერნეტის გადასახადი.

  * ყოველი დამატებითი გამოძახება ფასიანია და დამოკიდებულია შესასრულებელ სამუშაოებზე.