საკონტაქტო ინფორმაცია:

          მისამართი:    საქართველო, . თელავი, აკ.წერეთლის ., N 3

          ტელეფონი:   +995 350 23 10 10           +559 51 59 80 80

          იმეილი:        info@freenet.ge  

 

       რეკვიზიტები:

       S.p.s “frineti”       saidenT. # 431166793

       საქართველო, . თელავი, აკ.წერეთლის ., N 2

       ss “bazisbanki”  (Telavis servis centri)       kodi CBASGE 22

       ang. GE59BS0000000045336610